Bağlar Saray KVKK Aydınlatma Metni

“BATUCAN TURIZM İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. / BAĞLAR SARAY”

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE

GİZLİLİK VE AYDINLATMA METNİ

 

 

GENEL OLARAK;

 

BATUCAN TURIZM İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. olarak (“Bağlar Saray” / “Şirket”) bizler tüm Türkiye’de üstün ürünler, hizmetler ve deneyimler sunmak için çaba gösteriyoruz. kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyeti göstermekte ve buna istinaden Bağlar Saray ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi ve özenli şekilde işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

 

Bundan bahisle, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Şirketimize bildirilen ve/veya Şirketimizce haricen temin edilen kişisel verileriniz, aşağıda izah edilen amaç ve tanımlı sınırlar çerçevesinde işlenebilecektir.

 

Lütfen bu Aydınlatma Metninin, kişisel bilgileri; hava yolları, araba kiralama şirketleri ve diğer hizmet sağlayıcılar, seyahat paketi düzenlemeleri organize eden veya sunan şirketler, pazarlama ortakları veya kurumsal müşteriler gibi üçüncü şahıslar adına işleyişimiz için geçerli olmadığını ve bu üçüncü şahısların talimatlarına tabi olmadığını göz önünde bulundurunuz.

 

 

 1. VERİ SORUMLUSU;

 

Kanun’un 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede Veri Sorumlusu, “Şirketimiz / Bağlar Saray” olarak, bulunmaktadır.

 

 1. TOPLADIĞIMIZ KIŞISEL BILGILER

Her temas noktasında veya misafir etkileşiminde ve işimizi her yönüyle yürütürken kişisel bilgi toplayabiliriz. Bu kişisel bilgiler şunları içerebilir:

 

 • İletişim bilgileriniz; rezervasyonunuzla ilgili bilgiler, tesiste konaklamanız ve tesisi ziyaretiniz ile ilgili bilgiler; bir üyelik veya sadakat programında katılımcı olmanız; bir yarışma, çekiliş veya pazarlama programında katılımcı olmanız (otelimizde konaklamasanız bile); ürün veya hizmet satın almanızla ilgili bilgiler; kişisel özellikleriniz, uyruğunuz, geliriniz, pasaport numaranız ve verildiği tarih ve yer; seyahat geçmişiniz; mobil yahut fiziki faturaya ilişkin fatura ve hesap bilgileri ve kimlik doğrulama (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) bilgisinin yanı sıra ödeme kartı numaranız ve diğer kart bilgileri gibi ödeme bilgileriniz; misafirlik tercihleriniz; pazarlama ve iletişim tercihleriniz; tesislerimize getirebileceğiniz araçlar hakkındaki bilgiler; Marka veya tesisimiz hakkındaki değerlendirmeleriniz ve görüşleriniz (tanımlanmış veya sizinle ilişkiliyse); otellerde konaklamak için bağlantılı olduğunuz gruplar; üyelik ve hesap başvurularında verdiğiniz bilgiler ve bize vermeyi tercih ettiğiniz veya üçüncü taraflardan elde edebileceğimiz diğer tür bilgileriniz.

 

 • Aynı zamanda, müşteri hizmetleri çağrılarının ve uygulama için mesajlar ve SMS gibi diğer iletilerin kaydedilmesi veya izlenmesi de dâhil olmak üzere, karşılıklı konuşmalara ilişkin bilgileri de toplayabiliriz.

 

 • Müşteri anketlerinde demografik veriler veya başka kişisel bilgiler isteyebiliriz.

 

 • Tesislerimizdeki kayıt/giriş sırasında yerel kanunlar gerektirdiği takdirde toplanan bu tür bilgiler dâhil olmak üzere ek kişisel bilgileri toplarız. Ayrıca, tesislerimizde, umuma açık alanlardaki misafir ve ziyaretçilerin görüntülerini çekebilecek veya kaydedebilecek kapalı devre televizyon sistemini ve (anahtar kartları ve diğer teknolojiler vasıtasıyla) tesislerimizde bulunduğunuz sürede konumunuza ilişkin bilgileri kaydedebilecek diğer güvenlik önlemlerini kullanabiliriz. Personelimizin, misafirlerimizin ve tesislerimizi ziyaret eden kişilerin korunmasına yönelik olarak ses veya video kaydeden kapalı devre televizyon sistemini ve diğer teknolojileri de ayrıca kullanabiliriz. Bunlara ek olarak, konsiyaj hizmetleri, sağlık kulüpleri, spa, aktiviteler, çocuk bakım hizmetleri ve ekipman kiralama gibi tesis içi hizmetler ile bağlantılı kişisel bilgiler toplayabiliriz.

 

 • Bizimle bir etkinlik planlarsanız, toplantı ve etkinlik özelliklerini, etkinlik tarihini, misafir sayısını, misafir odalarına ilişkin ayrıntılı bilgileri; kurumsal etkinlikler için ise kurumunuza ait bilgileri (ad, yıllık bütçe ve bir yılda yapılan sponsorlu etkinlikler) toplarız. Ayrıca, grubunuz veya etkinliğinizin bir parçası olan misafirler hakkında da bilgi toplarız. Eğer bir grubun parçası olarak bizi ziyaret ederseniz, grubunuz tarafından bize sizin hakkınızda kişisel bilgiler sağlanabilir ve bir grupla konaklamanızın veya bir etkinliğe katılmanızın sonucu olarak size yönelik pazarlama yapabiliriz. Eğer bir etkinliğin parçası olarak bizi ziyaret ederseniz, sizin hakkınızdaki kişisel bilgileri etkinlik planlayıcılarla paylaşabiliriz. Eğer bir etkinlik planlayıcısı iseniz, etkinliğiniz hakkındaki bilgileri, size etkinlik hizmetleri pazarlayabilecek üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla da paylaşabiliriz.

 

 • Bağlar Saray sponsorluğundaki sosyal medya etkinliklerine veya tekliflere katılmayı seçerseniz, sosyal medya hizmetindeki ayarlarınıza uygun olarak; konum, girişler, aktiviteler, ilgi alanları, fotoğraflar, durum güncellemeleri ve arkadaş listesi gibi belirli bilgileri toplayabiliriz. Size, bizde konaklamanız gibi konulara yönelik olarak, sosyal medya üzerinden oy, ortak teklif veya başka promosyonlar kazanmak adına bağlantılarınızla paylaşabileceğiniz fotoğrafları sunacağınız yarışmalara katılma imkânı sunabiliriz.

 

 • Ayrıca aracı kurum ve kuruluşlar, ödeme kartı ve diğer ortaklardan alınan bilgiler; sosyal medya servislerinden bu tür servisler üzerindeki ayarlarınızla tutarlı olan bilgiler ve diğer üçüncü taraf kaynaklardan alınan bilgiler dâhil olmak üzere üçüncü taraflardan sizin hakkınızda bilgi toplayabiliriz. Bu bilgileri, sizinle ilgili olarak dosyaladığımız bilgilere ekleyebilir ve bu Aydınlatma Metni’ne uygun olarak başkalarıyla paylaşabiliriz.

 

 • Çocuklardan Alınan Kişisel Bilgiler; 18 yaşın altındaki bireylerden bilerek kişisel bilgiler toplamayız. Bir ebeveyn veya yasal vasi olarak, çocuklarınızın sizin izniniz olmadan kişisel bilgiler vermesine müsaade etmeyiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENEBİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz, Bağlar Saray tarafından, aşağıda yer alan amaçlar dahilinde toplanabilir ve işlenebilir:

 

 • Hizmet Yönetimi: Toplanan kişisel verileriniz, Bağlar Saray tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Bağlar Saray tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Bağlar Saray ve Bağlar Saray ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Bağlar Saray tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ait konumların fiziksel güvenliğini, verilen hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Bağlar Saray ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları dahilinde Bağlar Saray tarafından ayrı ayrı işlenecektir.

 

 • Toplantı ve Etkinlik Planlama: Bağlar Saray hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi / telefon iletişim bilgimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi, otellerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Bağlar Saray’ın herhangi bir amaçla düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 • Pazarlama ve İletişim: Kişisel bilgilerinizi, size diğer pazarlama iletilerinin yanı sıra bültenler, promosyonlar ve öne çıkan programlar sağlamak veya sunmak için kullanabiliriz. Bilgilerinizi, konaklamaya ilişkin ileti, hesap uyarıları ve rezervasyon onaylarını sağlamak; size pazarlama iletileri göndermek ve anket, çekiliş, kura veya başka yarışmaları yürütmek için kullanırız. Bu tür iletişimleri, e-posta, geleneksel posta, çevrimiçi reklam, sosyal medya, telefon, metin mesajı (SMS ve MMS dâhil olmak üzere), anlık bildirim, uygulama içi ileti gönderme ve diğer yollarla (ör: odada bulunan televizyondan olmak üzere tesis içi ileti gönderme) sağlayabiliriz. Ayrıca, kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri (ör: fotoğraflar) sosyal medya servislerinden veya websitemiz ve uygulamalarımız üzerinden görüntüleme esaslı reklam göndermek için kullanırız. Buna ek olarak, ödeme kartınızdan Bağlar Saray veya iş ortakları tarafından kişisel bilgilerinize dâhil edilip kullanılabilecek bilgileri, örneğin kartınızın bankaya veya ağa ait olup olmadığı şeklinde sahip olduğunuz kartın türünü tespit etmek ve ödeme yönteminize dayalı hedef pazarlama iletilerini sunmak ve/veya göndermek için kullanabiliriz..

 

 • Hizmet İyileştirmeleri: Kişisel bilgilerinizi, Bağlar Saray’ın hizmetlerini iyileştirmek ve sitemizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin ilginizi çektiğinden emin olmak için kullanabiliriz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi size oda içinde ve tesislerimiz genelinde beklediğiniz düzeyde konukseverlik sunmak için kullanabiliriz. Bu, size kişisel cihazlarınız üzerinden web sitemiz veya uygulamalarımız aracılığıyla oda içindeki teknolojileri kontrol etme olanağının sunulmasını içerebilir.

 

 • Verilerin Doğruluğu, Analitikler ve Kişiselleştirme: Kişisel bilgilerinizi verileri güncel tutmak ve analitik amaçlar için üçüncü taraf kaynaklardan alınacak verilerle birleştirebiliriz. Ayrıca daha iyi ve daha kişisel bir hizmet sunmak adına üçüncü taraflardan alınan bilgilere güvenmekteyiz. Örneğin, sosyal medya servislerinizi veya hesaplarınızı servislerinize bağlamanız durumunda, deneyimlerinizi daha kişisel ve sosyal bir hale getirmek için bu bilgileri kullanabilir veya bu Aydınlatma Metni’nin başka bir yerinde belirtilen şekilde paylaşabilir ve kullanabiliriz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE HANGİ AMAÇ İLE AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; Bağlar Saray tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Bağlar Saray ve Bağlar Saray ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ilgili mevzuatın gerektirdiği yükümlülükler, Bağlar Saray tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Bağlar Saray’a ait konumların fiziksel güvenliğini, verdiğimiz hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini, denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Bağlar Saray ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Bağlar Saray insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla yurtiçindeki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, resmi ve idari kurum ve kuruluşlara, Bağlar Saray’a dahil olan ve ileri de olacak şirketlere, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 1. KIŞISEL VERILERIN YURTDIŞINA AKTARILMASI

 

Şirketimiz, Kanun’daki Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışındaki iş ortaklarına (outlooktaki e-postaların depolandığı yurdışı serverlı 3. Kişi tedarikçiler) aktarma yetkisine sahiptir.

 

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Neler Olduğu;

KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ilişkin ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin “özel nitelikli verileriniz”dir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kanun’un 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.

 

Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verileri, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla Kanun’a uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

 

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise; Misafirlerimiz, içinde bulundukları şartları Şirketlerimiz ile paylaşarak kendilerine özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerini paylaşabilmektedirler (Misafirimiz özel nitelikli verisini paylaşarak özel hizmet talep etmesi durumunda; Örneğin boyun fıtığı nedeniyle ince yastık istemesi, kalp rahatsızlığı nedeniyle giriş katta oda talep etmesi, fıstık alerjisi nedeniyle kuruyemiş içermeyen tatlı hazırlamamızı talep etmesi vb.). Misafirlerimizin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladıkları ihtiyaçlarına yönelik onlara özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve misafirlerimizin bu ihtiyaçlarını gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için Şirketlerimiz, kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden açık rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

 

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, Bağlar Saray tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, oteller, ofisler, acenteler, online aracı kurumlar, bayiler, çağrı merkezi, telefonla rezervasyon, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketlerimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile toplanabilecektir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

 

Kişisel verilerin korunması ve güvenli bir ortamda saklanması, bizim için son derece önemli bir konudur. Bu sebepten kişisel verileriniz, uluslararası standartlarda ve tüm teknik gerekliliklere sahip bir alt yapıda, üst düzey güvenlik önlemlerinin kullanıldığı sistemlerde saklanmaktadır. Bu saklama alanları, Şirket’in sözleşme ilişkisiyle bağlı olduğu iş ortakları, yurt içi/yurt dışında yerleşik depolama alanlarında mevcut olabilecektir.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ (VERİ SAHİBİ HAKLARI)

 

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin Kanun’un ilgili maddesi uyarınca;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve/veyayurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Kanun kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, Türkçe ve yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve Şirketimiz nezdinde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle websitemizin “İletişim” bölümünden iletebilir ya da başvuru formunu doldurarak; Bağlar Saray’a şahsen başvuru yapabilir, söz konusu formu Yeni Mahalle, 78600 No:102, Sadri Artunç Cd., 78600 Karabük / Türkiye adresine (noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla) ıslak imzalı olarak gönderebilir ya da ilgili formu info@baglarsaray.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, başvurunun kabul edilebilir ve anlaşılır olması açısından konu ile ilgili bilgi ve belgelerin başvurunuza eklenmiş olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kanun 13. Madde çerçevesinde yapılabilecek başvuruya ilişkin forma ulaşmak için tıklayınız.

 

Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.